Nawigacja

Alicja Muller

informacje dla klas I

        c

                            wink Sprawdzian z kręgowców                  

                                Wymagane treści:

                    - znajomośc nazw i pojęc: stałocieplnośc, zmiennocieplnośc, rozwój prosty, złożony,

                      owodniowce, bezowodniowce, zapłodnienie zewnętrzne i wewnęrrzne  -  

                      których zwierząt dotyczą?

                    - charakterystyka ryb, podział na chrzęstno- i kostnoszkieletowe, znajomośc przedstawicieli,

                      budowa i przystosowania do środowiska życiaa

                    - płazy: przystosowania do środowiska życia lądowego i wodnego, pokrycie ciała,

                      narządy wymiany gazowej, znajomośc przedstawicieli

                   - gady: przystosowania do życia na lądzie, pokrycie ciała, rola niektórych narządów

                      np. płuc, skóry, kończyn,błon płodowych do środowiska życia,

                     charakterystyka przedstawicieli  np. padalca, zaskrońca, żmii zygzakowatej

                   - ptaki: przystosowania do lotu, znaczenie piór, róznice w budowie związane ze

                     srodowiskiem życia,

                   - ssaki: podział na łożyskowce, stekowce i torbacze - ich charakterystyka,

                      przytosowania budowy

                      do różnych  środowisk życia - wodnego, podziemnego np. kreta, czy do latania,

                      funkcje skóry, rodzaje i rola gruczołów, cechy umożliwiające utrzymanie stałocieplności.

 

        

                   

             wink Sprawdzian  z bezkregowców

                                 Zakres materiału, który należy znać:

                     - ogólna charakterystyka parzydełkowców, budowa stułbi, chełbi modrej,

                     -  co to są parzydełka, polip, meduza, na czym polega przemiana pokoleń

                     - ogólna charakterystyka, środowisko życia, sposoby rozmnażania płazińców i nicieni

                     - sposoby zarażenia i zapobiegania zarażeniom przez tasiemca i glistę ludzką

                     - znajomość przedstawicieli płazińców i nicieni

                     - charakterystyka pierścienic, budowa, sposób odżywiania, przystosowania do

                       środowiska życia oraz znaczenie dżdżownicy i pijawki lekarskiej.

                     - wspólne cechy stawonogów, podział stawonogów, znajomośc przedstawicieli

                     - charakterystyczne cechy budowy owadów pajęczaków i skorupiaków

                     - odżywianie pająków, wzrost stawonogów

                     - rozmnażanie owadów (biedronka-przeobrażenie zupełne, ważka - niezupełne),

                       stadia rozwojowe owadów , tryb życia larwy i poczwarki (podręcznik str. 216)

                     - ogólna charakterystyka mięczaków - ślimaków, małży i głowonogów

                     - sposoby odżywiania mięczaków, znajomość przedstawicieli

                     - co to znaczy, że małże są filtratorami?

                                                         

             blush  Sprawdzian: Funkcjonowanie organizmów roślin.

                                   Zakres treści, które należy znać:

                   - ogólny przebieg fotosyntezy i oddychania komórkowego,   

                     substraty i produkty tych procesów

                   - wymiana gazowa u roślin w dzień i w nocy

                   - wpływ poszczególnych czynników na intensywność procesu fotosyntezy

                   - co jest w roślinach transportowane i przy pomocy jakich tkanek

                   - sposoby rozmnażania się roślin ( przez zarodniki , przez nasiona - przykłady,   

                     sposoby rozmnażania wegetatywnego - przykłady)

                   - porównanie rozmnażania płciowego roślin zarodnikowych i nasiennych

                   - etapy cyklu rozwojowego rośliny okrytozalążkoej

                   - budowa nasion, znaczenie wytworzenia nasion,

                     warunki niezbędne do procesu kiełkowania nasion

                   - rola wody podczas rozmażania się roślin ( których roślin dotyczy i na jakim etapie rozwoju )

                   - przemiana pokoleń, na czym polega, rozpoznawanie sporofitów i gametofitów

                     przedstawicieli  roślin zarodnikowych i nasiennych

 

          smiley  Sprawdzian: Rośliny lądowe.

                                  Zakres materiału, który należy  znać:

               - charakterystyka roślin zarodnikowych i nasiennych (nago- i okrytonasiennych)

               - sposoby rozmnażania się roślin ( przez zarodniki , przez nasiona - przykłady, ) 

               - rola wody podczas rozmażania się roślin ( których roślin i na jakim etapie rozwoju )

               - przemiana pokoleń, na czym polega, rozpoznawanie sporofitów i gametofitów

                 przedstawicieli  roślin zarodnikowych i nasiennych

              - rozpoznawanie i porównywanie budowy mchów, paproci, widłaków, skrzypów.

                 roślin nago- i okrytonasiennych

              - elementy budowy kwiatu i ich rola w rozmnażaniu płciowym

              - pojęcia zapylenie, zapłodnienie,  nasienie jako organ przetrwalny

              - przystosowania budowy kwiatu do owadopylności i wiatropylności

              - zmany zachodzące w kwiatach po wytworzeniu zarodka 

                 (elementy kwiatu i odpowiadające im elementy nasienia

              - budowa nasienia, znaczenie rozwoju nasion

              - sposoby rozsiewania nasion i rola owocu w tym procesie

              - przystosowania określonych grup roślin do środowiska życia

              - znaczenie tych organizmów w przyrodzie i dla człowieka

 

           smiley Sprawdzian:Bakterie, protisty, grzyby, porosty.

                                  Zakres treści, które należy znać:

                 - Porównanie komórki roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej pod względem obecności lub nie: 

                   jądra komórkowego, chloroplastów, ściany komórkowej,wakuoli i mitochondriów

                 - Sposoby odżywiania organizmów ( samożywne, cudzożywne) oraz oddychanie tlenowe i

                   beztlenowe (fermentacja) organizmów

                 - Nazwy królestw, różnice między naturalnym i sztucznym systemem klasyfikacji,

                   podwójne nazewnictwo organizmów

                -  Wirusy - ogólna budowa i sposób funkcjonowania

                -  Bakterie -  sposoby odżywiania, oddychania,  poruszania, rozmnażanie się ,

                   na czym polega proces płciowy u bakterii, co to są formy przetrwalnikowe

                   oraz znaczenie bakterii w przyrodzie i dla czlowieka

                - Protisty - ogólna charakterystyka zwierzęcopodobnych i roślinopodobnych,

                  znaczenie w przyrodzie i dla człowieka,

                - Grzyby - sposoby odżywiania, oddychania, rozmnażania,

                   znaczenie pozytywne (pędzlak w medycynie, wykorzystanie drożdzy) i

                   negatywne (pleśnie na produktach spożywczych),

                 - Porosty - budowa,rola glonów i grzybów w poroście, wskaźniki stanu czystości 

                   powietrza ( głównie dwutlenku siarki)

                 - pojęcia: plechowce, saprobionty, pasożyty, mikoryza

                                                                                                                                                                

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 123 w Warszawie
    ul. Uprawna 9/17
    02-967 Warszawa
  • (022) 842-99-89

Galeria zdjęć